Problem Çözme Teknikleri Eğitimi (Online)

Bir problemi bir adımda çözmeye çalışmak ve problemin tanımlanmasının hemen ardından bir çözüm ortaya koymak yaygındır. Eğer üretilen fikir işe yaramıyorsa, işe yarar bir çözüm elde edene kadar yeni bir fikir ya da problem çözme tekniği uygulanmalıdır. Bu eğitim ile sizlere problem çözme tekniklerini etkili kullanmanızı sağlayacak bazı yollar ve teknikler önererek üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlatıyoruz.

Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile bir yönetici ya da iş adamı profilinde olan birinin ihtiyaç duyacağı bilgilerini edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz.

Bu eğitimde; problem kavramı ve problem çözme tekniklerini etkin kullanma konusunda gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız.

Eğitim Toplamda 23 Bölümden Oluşmaktadır. Bu bölümlerin takibi sizin hızınıza bağlıdır

DERS İÇERİĞİ

Bölüm 1:: PROBLEM KAVRAMI
Bölüm 2:: PROBLEM TÜRLERİ
Bölüm 3:: PROBLEM ÇÖZME KAVRAMI
Bölüm 4:: PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNİN AŞAMALARI
Bölüm 5:: PROBLEM ÇÖZMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bölüm 6:: DENEME YANILMA TEKNİĞİ
Bölüm 7:: 5N VE 1K ve MATRİKS TEKNİĞİ
Bölüm 8:: PSİKOLOJİK ATALET
Bölüm 9:: BEYİN FIRTINASI
Bölüm 10:: ARTI EKSİ İLGİNÇ TEKNİĞİ
Bölüm 11:: MORFOLOJİK ANALİZ
Bölüm 12:: SİNEKTİK TEKNİĞİ
Bölüm 13:: PARETO ANALİZİ
Bölüm 14:: NEDEN SONUÇ TEKNİĞİ
Bölüm 15:: DELFİ TEKNİĞİ
Bölüm 16:: BENZETME TEKNİĞİ
Bölüm 17:: NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ
Bölüm 18:: DÜŞÜNME ŞAPKALARI TEKNİĞİ
Bölüm 19:: TERS ÇEVİRME TEKNİĞİ
Bölüm 20:: FİKİR YAZMA TEKNİĞİ
Bölüm 21:: YARATICI DEĞİŞİM TEKNİĞİ
Bölüm 22:: HEDEFE YÖNELME TEKNİĞİ
Bölüm 23:: ODAKLANMIŞ NESNE TEKNİĞİ

 


İLETİŞİM FORMU

Profesyonel Yaşam Koçluğu Eğitimi (ONLINE)

Bu programın amacı, kişilerin daha mutlu bir hayat yaşaması, işinde ve yaşamında başarılı olması, hayat farkındalığının arttırılması, istekleri doğrultusunda hedeflerine daha kolay ulaşması için Aile danışmanlığı kapsamına girmeyen diğer bölüm mezunlarını yaşam koçu olarak yetiştirmektir.

KİMLER KATILMALI

 • Aile ve Yaşam koçluğu hizmeti vermek isteyenler,
 • Aile Danışmanlığı yönetmeliğine girmeyen diğer bölüm mezunları,
 • Yaşamlarının farklı alanlarını keşfetmek isteyenler,
 • Hayatlarında kendisini gerçekleştirmek için itici bir güce ihtiyaç duyanlar,
 • Hayalleri ve hedefleri olanlar,
 • Yaşamlarının dizginlerini eline almak ve hedefleri doğrultusunda hızlı adımlar atmak isteyen kişiler bu eğitimi alabilir.
EĞİTİM AYRINTILARI
 • Program Adı: Profesyonel Yaşam Koçluğu Sertifika Programı
 • Program Ünvanı: Aile ve Yaşam Koçu
 • Eğitim Türü: Uzaktan Eğitim
SERTİFİKA HAKKINDA
 • Sertifika Veren Kurum: Devlet Üniversitesi
 • Sertifika Türü: Uzmanlık Sertifikası
 • Sertifika Dili: Türkçe
 • Sertifika Geçerlilik Süresi: Ömür boyu
 • Sertifika Kapsamı: Uluslararası
Ödeme Seçenekleri: Nakit / Havale / EFT / Bankamatik / Kredi Kartı

Aile ve Yaşam Koçluğu( Mentörlük) eğitim programı:

 • Koçluk/mentörlük nedir? Benzerlikleri – farklılıkları nelerdir?
 • Koçlukta etik değerler – prensipler – sınırlar nelerdir?
 • Mentörlük/ koçluk kimlere uygulanabilir?
 • Koçun ilişki kurması güven ve uyum inşası
 • Bütünsel dinleme ve empati kurma
 • Etkili soru sorma sanatı
 • Ailede paylaşılmış koçluk ve değerler sistemi
 • Aile modelleri
 • Aile sistemi, temel yapı taşları, bilinçdışı süreçler ve dinamikler
 • Etkili anne-baba nasıl olmalı
 • Aile ile iletişim çatışmalarının yönetimi
 • Çocuklarda düşünce sistemi inşası – yaratıcılık geliştirme
 • Çocuk ve ergenlerde uygulanan koçluk modelleri
 • Çözüm odaklı yaklaşım
 • Kişiye kendini tanıtma ve potansiyeline yönelik farkındalık oluşturma (yapabilecekleri – zorlayıcı durumlar)
 • Amaç ve hedeflerin belirlenmesi, karar verilmesi, kariyer planlama
 • Zaman yönetimi, planlaması
 • Öfke ve stres yönetimi
 • Sınav kaygısıyla baş etmek
 • Dikkat ve odaklanmayı geliştirme
 • Algı oluşturma
 • Davranım bozuklukları, uyum ve sınır koyma
 • Problem çözme, anlaşmazlık yönetimi, uzlaşma
 • Sanal bağımlılık (internet, oyun, sosyal medya)
 • Yaşamsal durumlar, iş/okul hayatı ile özel hayatın sınırlarını kavramak
 • Etkin mentörün kazanımları hayatın sınırlarını kavramak
 • Etkin mentörün kazanımları
 •  

  İLETİŞİM FORMU

DİKKAT VE ALGI TESTLERİ (ONLINE)

Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı Testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk Testidir.

BENDER GESTALT: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Burdon Testi

Frankfurter Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi

 


İLETİŞİM FORMU

Tıbbi Mümesillik Kursu (Online)

Eğitimimiz kursiyerlerin tıbbi mümessillik hakkında genel bilgiye sahip olmalarını, dünyada ve Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimini öğrenmelerini, ilaç terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını, eczacılar ve hekimlerle doğru iletişim kurmak için bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlanmaktadır.

TIBBİ MÜMESSİLLİK KURSU

1 – Uzman Tıbbi Mümessillik Sertifikası
2- Uzman ÜTT Ürün Tanıtım Temsilcisi Sertifikası
3- Nöro Pazarlama ve İkna Eğitimi Sertifikası
4- Hologramlı Mesleki Kimlik Kartı ( 196 Ülkede bu mesleği yapabilmenizi sağlayacak olan elektronik kimlik kartı )

 

Tıbbi Mümessillik Kursu Sertifika Programımız toplam 175 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • 1.Hafta
  • Tıbbi Mümessil
   • Tıbbi Mümessilliğe Giriş
   • Tıbbi Mümessilliğin Tarihçesi
   • Tıbbi Mümessillerin Görevleri
   • Tıbbi Mümessillerin İlaç Firmaları ile Olan Çalışmaları
  • İlaç Sanayinin Kuruluşu
   • Dünya İlaç Sanayisi
   • Ülkemizde İlaç Sanayimizin Kuruluşu, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası İlaç Sanayimiz
   • Yabancı ilaç Sektörünün Ülkemize Girişi
   • Türkiye ilaç İşverenleri Endüstrisinin Kurulması, İşleyişi ve ilaç Sektöründe Yaptığı Hizmetler
   • 2000’Ii Yıllarda İlaç Sanayimizin Dünyadaki Yeri
  • İlaç Terminolojisi
   • İlaç Sektöründe En Çok Kullanılan Terimler
   • İlaçta Kullanılan Kısaltmalar
  • Temel Anatomi
   • İnsan Anatomisine Giriş
    • Kemikler hakkında genel bilgi
    • Eklemler hakkında genel bilgi
    • Kaslar hakkında genel bilgi
   • Hareket Sistemi
   • Solunum Sistemi
   • Dolaşım Sistemi
   • Sindirim Sistemi
   • Üriner Sistem
   • Genital Sistem
   • Endokrin Sistem
   • Sinir Sistemi
   • Santral Sinir Sistemi
   • Deri
 • 2.Hafta
  • Genel Farmakoloji
   • Farmokoloji Temel Kavramları
   • Onotom Sinir Sistemi İlaçları
   • Santral Sinir Sistemi İlaçları
   • Kardiyovasküler Sistem İlaçları
   • Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
  • Eczacılıkta Kullanılan Temel Malzemeler
  • Eczacılıkta Kullanılan Preparatlar
  • İlaç Terminolojisi
   • Biyokimyasal Terminolojiler
   • İlaç Sanayi Terminolojisi (Sektörel Terminoloji)
   • Eczacılık Terminolojisi
 • 3.Hafta
  • Tıbbi Etik
   • Tıp Etiğinin Temel Kavramları
   • Tıp Etiğinin Tarihsel Gelişimi
   • Tıp Etiği Kuralları (Dürüstlük, Sır Saklama, Mahremiyet, Saygı) ve Biyoetik
   • Hasta Hakları
   • İlaçla ilgili Yasa ve Bildirgeler
   • İlaç Üretiminde Etik Değerler
   • Hekim – Eczacı – Tıbbi Mümessil İlişkilerinde Etik Değerler ve Deontoloji
  • Dünya İlaç Sanayi
   • İlaç Sanayinin Başlaması ve Dünyada İlacın Geçirdiği Evreler
   • İlaç Sanayinin Bugünkü Durumu
  • Türk İlaç Sektörünün Dünya İlaç Sektöründeki Yeri
   • Dünya ve Türk İlaç Sektörünün Karşılaştırılması
   • Ülkemizin İlaç İthalat ve İhracatı
   • Ülkemiz ilaç Fabrikaları
  • Genel Farmakoloji
   • Histamin ve Antihistaminikler
   • Sindirim Sistemi İlaçları
   • Vitaminler
   • Endokrin ve Metabolik Sistemlere Etkili İlaçlar
   • Diüretikler ve Su Elektrolit Dengesini Düzenleyen İlaçlar
  • Zaman Yönetimi
   • Zaman Kavramı
   • Zamanı Sınırlama
   • Zamanı Kullanma
 • 4.Hafta
  • İlacın Evrimi
   • İlacın Fabrikada imalat Planı
   • İlacın Fabrikada Ambalajlanması
   • İlacın Fabrikadan Depolara Satışı
   • İlacın Depolardan Eczanelere Verilisi
   • İlacın Eczanelerden Halka Sunumu
   • Beşeri Tıbbi Ürünler Tanıtım Yönetmeliği, Temel Yasa ve Yönetmelikler, Eczacılıkla İlgili Yasa ve Mevzuatla İlgili Yönetmelikler
  • Hekim ve Eczacı Ziyareti
   • Hareket Olgusu
   • Dinleme ve Cevap Verme
   • Konuşmanın Sonuçlandırılması
  • Beden Dili
   • Hareketlerin Kontrolü
   • Hareketlerin Ne Anlama Geldiği
   • Hareketlerin Sonuca Etkisi
  • İletişim Teknikleri
   • Kurum İçi İletişim Teknikleri
   • Ziyaret Esnasında İletişim Teknikleri
  • İlaç Sektöründe Satış Teknikleri
   • Depolara Satış
   • Eczanelere Satış
   • Hastanelere Satış
  • Genel Farmakoloji
   • Antibiyotikler
   • Antiseptikler
   • Antiparaziter İlaçlar
   • Antikanser İlaçlar
   • Oftalmoloji KBB ve Jinekolojide Kullanılan İlaçlar
 • 5. Hafta
  • Genel Farmakoloji
   • Radyolojik Taramada Kullanılan Kontrast Maddeler
   • Akut Zehirlenmelerinde Önlemler
   • İlaç Suistimali ve İlaç Bağımlılığı
  • Fizyopatoloji Ve Farmosotik Teknolojiyle İlgili Temel Kavramlar (Dozaj)
  • GMP ( İyi Üretim Uygulamaları)
  • İlaçların Sınıflandırılması
  • İlaç Etkileşimleri
  • İlaçların Uygulama Yolları
  • İlaçların Emilim, Dağılım, Metobolizma ve Atılımları
 • 6.Hafta
  • Eşdeğer İlaçların Sosyal Ve Ekonomik Faydaları
  • Eşdeğer İlaçlara Yönelik Düzenlemeler
  • Bitkisel ve Hayvansal Kaynaklı İlaç Ham Maddelerinin Tanımı ve Temel Bilgiler
  • Ülke Genelinde İlaç Firmalarının Çalışma Düzeni
  • Yurt Dışı Kaynaklı İlaç Sektörünün Tanıtılması
 • 7. Hafta
  • Sağlık Psikolojisi
   • Pratik Uygulamalar (Sınıfta)
   • Pratik uygulamalar (Eczanelerde)
   • Pratik uygulamalar (Hastanelerde)
   • Pratik Uygulamalar (Kliniklerde)
   • Pratik Uygulamalar (Serbest Hekimlere)

 

 


İLETİŞİM FORMU

Köpek Eğiticiliği ve Bakıcılığı Eğitimi (Online)

Köpek eğitimi, erken yaşta verilmesi gereken bir eğitimdir. Hazırlamış olduğumuz Köpek eğitimimiz köpeğinizle iletişime geçme ve aktiviteleri öğrenme konusunda sizleri bilgilendirecektir. Bu eğitim ile sizlere köpek bakımı eğitimi hakkında sizlere kolaylık sağlayacak bazı yollar ve teknikler önererek üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlatıyoruz

Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile köpeğini eğitmek isteyen ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyen birinin ihtiyaç duyacağı bilgilerini edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz.

Bu eğitimde; köpek bakımı eğitimi konusunda gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız.

 


İLETİŞİM FORMU

Kedi Bakımı ve Bakıcılığı Eğitimi (ONLINE)

Kedisi olan insanlar,onların ne kadar iyi eğitildiğinin farkındalar. Kedi eğitimi kedinizle iletişime geçme ve aktiviteleri öğrenme konusunda sizleri bilgilendirecektir. Bu eğitim ile sizlere kedi bakımı eğitimi hakkında sizlere kolaylık sağlayacak bazı yollar ve teknikler önererek üstesinden nasıl gelebileceğinizi anlatıyoruz

Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile bir kedisini eğitmek isteyen ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyen birinin ihtiyaç duyacağı bilgilerini edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz.

Bu eğitimde; kedi bakımı eğitimi konusunda gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız.

Eğitim Toplamda 21 Bölümden Oluşmaktadır. Bu bölümlerin takibi sizin hızınıza bağlıdır

Kimler Katılmalıdır?

 • Veterinerler,
 • Profesyonel pet bakıcıları,
 • Kedi Sahipleri

 


İLETİŞİM FORMU

Kalite Mühendisliği Eğitimi (Online)

4 Ayrı Baş Denetçilik Sertifikası

 • ISO 9001:2015 KYS BAŞ DENETÇİLİK
 • ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ BAŞ DENETÇİLİK
 • ISO 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ BAŞ DENETÇİLİK
 • ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİLİK

EĞİTİMİN AMACI: Yönetim sistemi yaklaşımı olarak TS EN ISO 9001:2015 standardı şartlarının katılımcılara aktarımı, Uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin paylaşılması ile anlaşılmasının sağlanmasıdır.

 


İLETİŞİM FORMU

İthalat Eğiticinin Eğitimi (ONLINE)

İthalat yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ithalat, ihracatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesinin oluşturur. Bu eğitim ile ithalat sürecinde eğitmen olmak isteyenlere yönelik bütünleşik bir program sunuyoruz.

Uluslararası standartlarda hazırlanmış bu program ile bir ithalat eğitmeninin ya da iş adamı profilinde olan birinin ihtiyaç duyacağı bilgilerini edinmek ve bu bilgileri kullanma becerilerini geliştirmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyoruz.

Bu eğitimde; ithalat kavramı ve eğitmen eğitimi konusunda gerekli olan bilgilere geniş bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız.

Eğitimin sonunda global geçerli 2 adet sertifika alacaksınız İthalat Eğitmeni sertifikası ile İthalat uzmanı sertifikası alacaksınız.

 


İLETİŞİM FORMU

ISO 9001:2015 KALİTE BAŞ DENETÇİLİK EĞİTİM PROGRAMI (ONLINE)

İŞ YERLERİNE ISO KALİTE DENETİMİ GELİYOR! BAŞ DENETÇİ’ ye TALEP ARTIYOR !

Türkiye’de son 2 yıldır; İsrafın önlenmesi, Kurum Kalitesinin Yükseltilmesi ve disiplinin sağlanabilmesi için ISO 9001:2015 Kalite Belgesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu Sektörde Yetişmiş eleman yetersizliği sebebi ile İSTİHDAM yaratılmaya başlanmıştır.

Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçisi ( Müfettiş olmak için en az Lise Mezunu olmanız yeterlidir. )

ISO KALİTE BAŞ DENETÇİLİK TÜM DÜNYADA DENKLİĞİ OLAN ULUSLARARASI BİR MESLEK DALIDIR.

ISO BAŞ DENETÇİ OLDUKTAN SONRA  HAKLARINIZ

1-) ISO Kalite Baş denetçiler; Firmalarda, Şirket ve Holdinglerde Doğrudan Kalite Müfettişi ve Kalite MÜDÜR’ü Olarak işe başlamaktadır.

2-) Kendi Kalite Danışmanlık ofisinizi açabilirsiniz Tüm Türkiye’de neredeyse yasal mecburiyet haline gelen ISO 9001:2015 Kalite kurulumlarını yapıp Kalite belgesi Düzenleyebilirsiniz .

3-)Ülkemizde en küçük işletmeye yapacağınız kurulumlardan Minimum 5,000 TL den başlayarak Kurulum yapacağınız Firmanın büyüklüğüne göre 1 Milyon TL ye kadar ISO kurulum kazancı elde edebilirsiniz.

BAŞ TETKİKÇİ HANGİ BÖLÜMLERDE ÇALIŞABİLİR?

Fabrika, hastane, belediye, üniversite, hizmet kurumları, danışmanlık hizmetleri vb. üretim ve hizmet alanında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarda iç denetçi, bağımsız denetçi, denetim ve koordinasyon, kalite sorumlusu, sistem yöneticisi, International Auditor gibi bölümlerinde oldukça geniş bir çalışma yelpazesi vardır.

 

BAŞ TETKİKÇİ FİRMALARDA NE İŞ YAPAR?

Yönetim sistemi kurulu olan kuruluşlarda, sistemin işlerliğini ve sürekli iyileştirme yapılıp yapılmadığını kontrol eden ve bunu belgelendirme firmasına raporlayan kişidir.

Sadece eğitim almış olduğu standartları denetleyebilir.

Profesyonel hizmet sunarlar.

Firmalarda kurumsallaşma sürecine katkı sağlar.

Firmaların performanslarını iyileştirmesi için yol gösterirler.

Kamu ve özel ihalelerde rekabet gücü sağlar.

Süreçleri en son gerekliliklere göre yöneterek , paydaşların güvenini sağlamak.

Değer katan bir tetkik için, planlamak, gerçekleştirmek, ve takip etmek

Kalite standartlarını üst seviyeye taşımak için yeni stratejiler geliştirmek.

İş süreçlerinin, kanunlara ve mevzuata uygunluğunu kontrol etmek.

 

BAŞ DENETÇİ MÜFETTİŞ

Malumunuz geçtiğimiz son iki yıldır tüm dünya ülkelerinde kalite kurulum ve standartlarını koruma ve geliştirme alanında yüzlerce denetim yapılmış olup, sonucunda ISO kurulumu olmayan, ISO Baş Denetçi çalıştırmayan yerli, yabancı kurum ve kuruluşlara cezai yaptırım uygulanmıştır.

Ülkemizin refah seviyesini, üretilen ürün ve hizmetleri, Uluslararası pazarlarda gerekli normlar dahilinde sergileyebilmemiz adına önem arz eden bu adım bir çığ gibi ilerlemekte ve büyümektedir. Ulusal ve Uluslararası çalışma, hizmet ve Pazar alanında kalitemizi en üst seviyeye taşıyacak olan bu belgelendirme ve yetkilendirme sistemi tüm dünya ülkelerinde zorunlu hale getirilmiştir.

Artık her kurum ve kuruluş kendi faaliyet alanları çerçevesinde sektör, branş ve departman bazlı olarak ISO kurulumunu yaptırmalı ve departmanlar için de en az bir ISO Baş Denetçi ve her on çalışanda bir ISO İç Tetkikçi çalıştırma zorunluluğu mevcuttur. İş yerleri Resmi Gazetede ve ilgili kanuni yaptırımlarda tebliğ edilen bu zorunluluk kapsamında ISO Baş Denetçi ve ISO İç Tetkikçi istihdamı başlatmış bulunmaktadır.

 


İLETİŞİM FORMU

İş Hukuku Eğitimi (Online)

İş dünyasının en önemli konularından biri olan iş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman kişiler yetiştirmek, bu alandaki bilgi eksikliğini amacıyla gündeme gelmiştir.
İş hukuku, sosyal güvenlik, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.

Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip, donanımlı personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Kimin için?
Üst Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları Tüm birim personeli, Avukatlar, Sendikacılar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Mali Uzmanlar, Muhasebe Uzmanları, Mali İşler Denetçileri,Pek çok Özel ve Kamu Sektörleri, Öğrenciler ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak ve meslek sahibi olmak isteyen kişilere hitap etmektedir.

 


İLETİŞİM FORMU

Web sitenizi WordPress.com ile oluşturun
Başla